Kozijnen & deuren
Voor bouw- & vakhandel

Privacy verklaring

In deze verklaring legt VDM Kozijnen, gevestigd te (9982 AV) Uithuizermeeden aan de Rensumapark 19, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 020083520 (hierna "VDM Kozijnen"), uit welke gegevens VDM Kozijnen verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Bij vragen, klachten of verzoeken kunt u contact opnemen met info@vdmkozijnen.nl.

Algemeen

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze website https://www.vdmkozijnen.nl, onze klanten en relaties en gaan dan ook zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. De gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van VDM Kozijnen te maken hebben. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 in overeenstemming met de AVG.

Gebruik persoonsgegevens

VDM Kozijnen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- IP-adres (geanonimiseerd);
- Gegevens over uw activiteiten op onze website;
- Internetbrowser en apparaat type.

VDM Kozijnen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief;
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- Om onze diensten bij u af te leveren.

Indien wij de gegevens voor een vergelijkbaar doel als hierboven beschreven gaan verwerken, dan staat ons dat vrij.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vdmkozijnen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bewaartermijnen

VDM Kozijnen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in? De gegevens die u ons hebt verstrekt zodat wij contact met u kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden. Verder blijven gegevens bewaard zolang u klant of relatie van ons bent. Daarna bewaren we gegevens maximaal 3 jaar na laatste oplevering, met uitzondering van facturen. Die bewaren we 7 jaar in verband met onze wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

VDM Kozijnen deelt uw persoonlijke gegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening of om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De informatie kan weer naar deze website gestuurd worden, wanneer u de website van VDM Kozijnen opnieuw bezoekt.

Welke cookies gebruiken wij?
VDM Kozijnen gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Wij maken gebruik van Google Analytics op een zo privacy-vriendelijk mogelijke manier. Dit houdt in dat wij de volgende stappen hebben genomen:

- Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met Google Analytics;
- Uw IP-adres wordt geanonimiseerd;
- De functie 'gegevens delen' in Google Analytics is uitgezet.

Cookies wissen en blokkeren
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VDM Kozijnen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vdmkozijnen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

VDM Kozijnen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging

VDM Kozijnen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@vdmkozjinen.nl. VDM Kozijnen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
- Onze software is geüpdatet en wij maken gebruik van een firewall;
- Toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord;
- Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;

Wijzigingen

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Versie: Maart 2019

Benieuwd wat wij voor u kunnen doen?

Offerte aanvragen

Weten hoe uw kozijnen gemaakt worden?

Benieuwd hoe onze kunststof kozijnen en deuren gemaakt worden? Zo ziet èèn van onze fabrieken in polen eruit.

Dagelijks worden hier meer dan 5500 kozijnen geproduceerd door 3700 werknemers.

Neem een kijkje in de fabriek